You are here:  / Blog / Zbiorniki Przeciwpożarowe

Zbiorniki Przeciwpożarowe

Modernizacja budynków użyteczności publicznej na wsiach często pociąga za sobą różnego rodzaju wyzwania. Jednym z nich jest obowiązek wyposażania ich w instalacje przeciwpożarowe, który nakłada prawo budowlane. Podczas jakichkolwiek modernizacji budynków taki system trzeba zainstalować i kropka. Problemu nie ma tam, gdzie mamy dostęp do wodociągów o dobrych parametrach. To właśnie z nich pompowana jest woda do systemów natrysku gaśniczego i hydrantów na piętrach. Co zrobić gdy szkoła lub inny budynek znajduje się na wsi, gdzie wodociągi nie zapewniają takich parametrów? Wtedy z pomocą przychodzą nam zbiorniki przeciwpożarowe. Ich konstrukcja umożliwia zmagazynowane kilku tysięcy litrów wody, a pompy pożarnicze w bardzo krótkim czasie potrafią doprowadzić tą wodę do potrzebnych urządzeń. Dzięki temu, pomimo braku odpowiednich parametrów wodociągu, możemy uzyskać w stu procentach działającą i bezpieczną instalację przeciwpożarową, w pełni zgodną z zapisami prawa budowlanego. Takie instalacje możemy spotkać już w co drugiej szkole na wsiach.