You are here:  / Blog / System wentylacyjny

System wentylacyjny

Zanim otworzysz pracownię RTG – co warto wiedzieć?

Pracownia RTG, aby została oddana do użytku, musi spełnić szereg uregulowanych prawem atomowym warunków. Pomieszczenie, w którym będą przeprowadzane badania musi mieć odpowiednią wielkość – zarówno minimalna wysokość, jak i ogólna powierzchnia gabinetu jest określona przepisami prawnymi. Ponadto musi być wyposażona w odpowiedni system wentylacyjny – bez niego nie ma szans na otrzymanie pozwolenia na prowadzenie działalności. Ściany sterowni muszą być wzmocnione ołowiem tak, aby nie przenikało przez nie emitowane przez aparaty do zdjęć RTG szkodliwe dla zdrowia promieniowanie jonizujące. Dla prawidłowego funkcjonowania pracowni niezbędne jest także zaopatrzenie jej w środki ochrony osobistej dla pacjentów – wykonane z gumy ołowianej fartuchy, półfartuchy i osłonki na konkretne części ciała – oraz pracowników. Należy pamiętać, że każdy pracownik zobowiązany jest nosić przy sobie tak zwany dozymetr indywidualny, czyli miernik określający współczynnik napromieniowania – na podstawie odczytów z tego urządzenia stwierdza się, czy technik wykonujący badania nie jest narażony na nadmierne napromieniowanie w trakcie pracy.