You are here:  / Blog / Rusztowania aluminiowe

Rusztowania aluminiowe

Spośród różnego typu rusztowań (np. stalowe, rusztowania aluminiowe, jezdne itd. spotykanych na budowach wszelkiego rodzaju prym wiedzie tzw. rusztowanie warszawskie. To typ konstrukcji kolumnowej, łączonej czopowo. Jego zaletą jest łatwość montażu. Może ono być stosunkowo ciężkie, gdyż niektóre jego rodzaje są budowane z ram spawanych ze stalowych rur. Taki moduł ramy złożony jest z dwóch nośnych rur pionowych o długości 0,7 m. Są one połączone ze sobą za pomocą półtorametrowych cieńszych rur, dodatkowo połączonych dwoma krótkimi odcinkami cienkiej rury. Waga całości to 8 – 10 kg, a więc bez wysiłku może być przenoszone przez człowieka o przeciętnej sile. Ramy można łączyć ze sobą bez dodatkowych elementów. Umożliwia to szybkie skonstruowanie rusztowania o wysokości kilku metrów. Przepisy wskazują, że wolno stojące rusztowanie warszawskie nie może przekraczać 8 metrów – w przypadku zakotwienia w ziemi czterema odciągami, zaś gdy takiego zakotwienia nie ma wówczas może ono osiągać wysokość 5 m. W przypadku, gdy rusztowanie jest przyścienne może mieć nie więcej niż 10 metrów.