You are here:  / Blog / Preparat do szamba

Preparat do szamba

Różne preparaty do szamba

Są trzy sposoby odprowadzania ścieków. Jednym z nich jest kanalizacja zbiorcza, oczywiście pod warunkiem, że teren jest skanalizowany. Drugi sposób to szambo, a trzeci przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Najbardziej popularne jest wciąż jeszcze szambo czyli bezodpływowy zbiornik na nieczystości, który trzeba co jakiś czas opróżniać. Zbiornik musi być szczelny, co gwarantuje bezpieczeństwo środowiska.
Dobrym sposobem na to, aby między innymi zneutralizować przykry zapach, a nawet zmniejszyć ilość ścieków, jest stosowanie preparatów do szamba.
Na rynku dostępnych jest wiele takich środków. Jednym z nich jest preparat do szamba, który odpowiada za rozkład zanieczyszczeń organicznych. Jeżeli zaś stwierdzimy, że do szamba dostała się większa ilość tłuszczu, trzeba zastosować środki ułatwiające ich rozpuszczanie.
Często zdarza się również, że rury zanieczyszczone są od wewnątrz złogami. Wtedy zastosujemy preparat do udrożniania rur.
W niektórych przypadkach, np. gdy dojdzie do nadmiernego rozwoju bakterii metanogennych, stosuje się środek chemiczny, którego zadaniem jest dezynfekcja, polegająca na zabiciu bakterii.