You are here:  / Blog / Płyty Warstwowe

Płyty Warstwowe

Głównym rozwiązaniem są płyty o długości 13 metrów, ponieważ mieszczą się one na standardową naczepę ciągnika siodłowego. Przy przewozie płyt o większych długościach zachodzi problem transportu nadgabarytowego, który może o wiele zwiększyć koszty transportu, a do tego może on być przeprowadzony tylko i wyłącznie w nocy.

Bardzo istotne jest, aby płyty były dobrze zabezpieczone w czasie przewozu. Trzeba wykorzystać podkłady zabezpieczające, a płyty muszą zostać przymocowane pasami. Co więcej naczepa musi mieć długość nie mniejszą od płyt i posiadać funkcję załadunku. Z tego powodu najlepiej jest wykorzystanie płyt o długości ok. 6-7m. daje to możliwość załadunku do czterech pakietów płyt na jedną typową naczepę i minimalizuje możliwość zniszczenia blach warstwowych w czasie transportu lub montażu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wyboru parametrów płyty warstwowej czy metod przewozu zalecany jest kontakt z producentem przed rozpoczęciem inwestycji, gdyż ustrzeże to kupca przed dodatkowymi wydatkami.