You are here:  / Blog / Kasy Pancerne

Kasy Pancerne

Wiele osób uprawia elitarne hobby, jakim jest myślistwo lub strzelectwo. Posiadają one więc odpowiednią broń palną, która musi być we właściwy sposób przechowywana. Regulują to bardzo surowe przepisy prawne, a każdy posiadacz broni powinien zawsze ściśle ich przestrzegać. Powszechnie wykorzystywane do przechowania broni są więc kasy pancerne spełniające polską normę i posiadające certyfikat PN-EN 14450, który jest wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Stanowią one odpowiednie zabezpieczenie dla broni długiej i krótkiej, doskonale zabezpieczając ją nie tylko przed kradzieżą, ale także przed dostaniem się w niepowołane ręce np. dzieci. Wszystkie kasy pancerne do trzymania w domu broni palnej muszą mieć naklejoną w widocznym miejscu naklejkę w numerem homologacji. W przypadku kontroli policji, która zdarza się dosyć często, jest to dla niej dowód, że pistolety czy karabiny są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Brak takiej naklejki może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje.