Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  • Ochrona Danych Osobowych- RODO
  • Klauzula pracownicza –RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe IOD:

Adam Ziemiński
Inspektor Ochrony Danych
inspektor@sbi24.pl
tel. +48 575-822-007