Wzory pism

 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Ikona_WORDIkona_PDF
 • Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
Ikona_WORDIkona_PDF
 • Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
Ikona_WORDIkona_PDF
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Ikona_WORDIkona_PDF
 • Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Ikona_WORDIkona_PDF
 • Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
Ikona_WORDIkona_PDF
 • Art. 56 – oświadczenie o brak sprzeciwu
Ikona_WORDIkona_PDF
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
Ikona_WORDIkona_PDF
 • Wniosek o legalizację samowoli budowlanej
Ikona_WORDIkona_PDF
 • Zawiadomienie inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, straży pożarnej
Ikona_WORDIkona_PDF
 • Oświadczenie o zakończeniu budowy (do legalizacji) art.233 KK
Ikona_WORDIkona_PDF