Organizacja

Organizacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieliczce

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Joanna Zymon

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieliczce w składzie:

Główny Księgowy: Joanna Rogosz

Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Bernadeta Adamek

Inspektor Nadzoru Budowlanego: Artur Starowicz

Starszy Inspektor: Joanna Job

Starszy Inspektor: Iwona Substelna

Starszy Inspektor: Maciej Substelny

Starszy Specjalista: Olga Bromowicz-Lib

Starszy Specjalista: Agata Kowalik