Aktualności

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego – Opel Agila – ogłoszenie


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego – Opel Agila – ogłoszenie


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko Inspektor Nadzoru Budowlanego – Ogłoszenie


Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                            
W dniu 31 grudnia 2018 roku (poniedziałek)                                                   
Inspektorat przyjmuje strony w godzinach 7:30 – 14:00


Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie ustalenia 24.12.2018 dniem wolnym od pracy – informacja


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko Inspektor Nadzoru Budowlanego – Ogłoszenie


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko Główny Księgowy –Ogłoszenie


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018…

Dni wolne od pracy w Inspektoracie w 2017 r.: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia. W zamian Inspektorat będzie otwarty w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej – zarzadzenie_nr_9_szefa_kprm_z_2017_r

 

Elektroniczna skrzynka podawcza PINB

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce informuje, że elektroniczną skrzynką podawczą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Wieliczce jest e-PUAP

 

Światowe Dni Młodzieży – Informacje

WŁAŚCICIELE I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce, mając na uwadze bezpieczeństwo osób przebywających w zarządzanych przez Państwa budynkach, w tym pielgrzymów, zakwaterowanych w nich w  trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży, prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zasady bezpiecznego użytkowania (…)

 

 

WŁAŚCICIELE I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI  !!!!!!

 W związku z okresem jesienno – zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych – budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i innych o obowiązku i potrzebie dla bezpieczeństwa zdrowia i życia sprawdzenia stanu technicznego w szczególności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, wynikających z art. 61, 62 i 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 443 )